logo lana spice small

Saffron for sale

Privacy policeSaffron LaNa Spice

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov zmene doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov, zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov

LaNa Spice s. r. o.
Uhorská Ves 5
032 03 Liptovský Ján
Slovakia

Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme.

Kontakt

LaNa Spicen s.r.o.
Uhorská Ves 5, 032 03 Liptovský Ján, Slovensko
info@lanaspace.eu

Aké informácie zhromažďujeme

  1. Údaje nevyhnutné na uzavretie plnenie kúpnej zmluvy ako sú objednávka, fakturácia a reklamácie. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného.
  2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach (meno, telefónne číslo, email) ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
  3. Na sledovanie a poskytovanie podrobných údajov o návštevnosti používame Google Analytics, ktorý zbiera anonymné data pomocou cookies. Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac informácií o tom, aké data sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Môžete sa rozhodnúť nám udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové účely. Jedná sa o nasledovné: Nepravideľné zasielanie Newslettra emailom, v ktorom zasielame informácie o novinkách a akciách ktoré sa nám zdajú byť dôležité a mohli by vás zaujímať. Súhlas na odoberanie Newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k Vašim údajom

Oprávnené osoby v rámci našej firmy Switch Design. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako Tlačiarňe, IT firmy a prepravné spoločnosti.

Uloženie údajov

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hladiska napr. obchodné a archivačné povinnosti. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú osobu ktorej kontaktné údaje nájdete uvedené v druhom odstavci vyššie a požiadať o nasledujúce:

  1. prístup k osobným údajom
  2. opravu alebo vymazanie
  3. obmedzenie spracovania
  4. prenosnosť osobných údajov
  5. odvolať súhlas na spracúvanie
LaNa Spice s. r. o.
Uhorská Ves 5
032 03 Liptovský Ján
Slovakia
pay pal visa platby
Top info koronavirus predaj safranu